• Subsidies en donaties
 • FinanciĆ«le administratie
 • Leden- en contributieadministraties

Administratiekantoor Th. Egelie richt zich in eerste instantie op iets kleinere organisaties werkzaam in de non-profit sector zoals stichtingen en verenigingen met een maatschappelijke en/of culturele doelstelling en daarnaast ook sportverenigingen.

Vooral bij deze organisaties is een goede administratie onontbeerlijk. Voor het bestuur is het namelijk van belang om vanuit de administratie zeker te weten dat de inkomsten uit subsidies, contributies en giften minstens evenveel bedragen als de kosten om de doelstellingen te kunnen realiseren.

Stichtingen en verenigingen:

 • Ondersteuning aanvragen subsidies en donaties
 • Ondersteuning verantwoordingen subsidies en donaties
 • Voeren van de financiĆ«le administratie (boekhouding)
 • Opmaken van de jaarstukken (balans en de staat van baten & lasten)
 • Periodieke resultaten
 • I.s.m. bestuur opstellen van de begroting
 • Liquiditeitsbegroting
 • Salarisadministratie (w.o. verzorgen aangifte loonbelasting)
 • Projectadministratie
 • Correspondentie en contacten met leveranciers, banken, etc.
 • Toelichtingen op de bestuursvergaderingen waarin de jaarstukken en de begroting worden behandeld

En voor verenigingen:

 • Leden- & contributieadministratie (incl. het innen van contributies)

Bekijk de aantrekkelijke tarieven en vraag een offerte aan