• Financiële administratie
 • Inning van de bijdragen servicekosten
 • Administratieve ondersteuning opstellen mop

Voor verenigingen van eigenaren is een goede administratie onontbeerlijk. Voor het VvE is het namelijk van belang om vanuit de administratie zeker te weten dat de bijdragen servicekosten minstens evenveel bedragen als de kosten voor beheer van het gebouw.

 • Voeren van de financiële administratie (boekhouding)
 • Inning van de bijdragen servicekosten
 • Opmaken van de jaarrekening (balans en exploitatierekening)
 • Opstellen van de begroting
 • Administratieve ondersteuning opstellen meerjaren onderhoudsplan
 • Bijwonen van de algemene ledenvergadering, zonodig de jaarstukken en de begroting toelichten op deze vergadering
 • Uitnodigingen voor de ALV versturen, opmaken agenda ALV ,notuleren van de ALV en versturen van de verslagen ALV.
 • Bijwonen van de bestuursvergaderingen.
 • Uitnodiging kascommissie en begeleiding van de kascommissie bij de controle van de boeken
 • Alle andere administratieve werkzaamheden en correspondentie die nodig zijn voor een goed beheer van de vereniging.

Bekijk de aantrekkelijke tarieven en vraag een offerte aan